Archiwum

Szkolenie adeptów elektrokardiologii

 

Program POLKARD „Szkolenie – adepci elektroterapii serca 2006”

Drogie Koleżanki i Koledzy,
Szanowni Państwo,

Mam przyjemność poinformować, że w ramach programu POLKARD w roku 2006 zainicjowany został pilotażowy projekt szkolenia lekarzy w zakresie elektroterapii serca. Szkolenie wzorowane jest na programie dla adeptów kardiologii interwencyjnej prowadzonym w również w ramach programu POLKARD. W szkoleniu mogą brać udział młodzi lekarze z placówek dysponujących w swojej strukturze pracownią elektroterapii serca lub planujące jej utworzenia do 31 grudnia 2006 r.

Zajęcia odbywać się będą w wybranym przez uczestnika ośrodku elektroterapii posiadającym najwyższy poziom akredytacji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Szkolenie prowadzone będzie w następujących dziedzinach:

Elektrofizjologia diagnostyczna (3 miejsca)
Adept w ramach szkolenia będzie miał możliwość wykonania i interpretacji 50 inwazyjnych badań elektrofizjologicznych

Ablacja (3 miejsca)
Adept przeprowadzi samodzielnie 30 zabiegów ablacji

Implantacja stymulatorów serca (5 miejsc)
Adept przeprowadzi 50 zabiegów implantacji stymulatorów serca

Implantacja układów resynchronizujących (2 miejsca)
Adept przeprowadzi 15 zabiegów implantacji układów resynchronizujących

Opieka specjalistyczna nad chorym z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem serca (18 miejsc)
Adept przeprowadzi kontrolę ICD u 100 chorych.

Ponadto elementem szkolenia będzie kurs „Elektrofizjologia Kliniczna” odbywający się w dniu poprzedzającym XV Konferencję Sekcji Rytmu Serca PTK w Szczecinie w - 07.06.2006 r. Szkolenie zostanie zakończone zaliczeniem prowadzonym przez eksperta Sekcji Rytmu Serca odpowiedzialnego za daną dziedzinę. Adepci otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, natomiast koszty oddelegowania pracownika pokrywa oferent ze środków własnych. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie szkolenia otrzymają wynagrodzenie z środków programu „POLKARD”. Informacje dodatkowe oraz wykaz niezbędnych dokumentów dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia.

Termin składania zgłoszeń upływa dn. 26.05.2006 r.

Gorąco zachęcam wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w szkoleniu.

Serdecznie Pozdrawiam,

Dr hab. n med. Andrzej Lubiński
Przewodniczący Zarządu Sekcji Rytmu Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

© od 2006 dla Sekcji Rytmu Serca PTK

Kontakt

Projekt, redakcja i hosting:

Poznaj 2KMM.