Termin przyszłorocznej konferencji Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny został ustalony przez Prezesa SENiT PTK, prof. dr hab. med. Romualda Ochotnego,
na 5-9 marca 2008 roku.