Archiwum

II edycja programu Ministra Nauki "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców"

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił II edycję programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców", który ma na celu wsparcie udziału polskich naukowców w projektach realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Program jest adresowany do naukowców:

- będących obywatelami polskimi, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie nie dłuższym niż 7 lat przed złożeniem wniosku (do ww. okresu nie wlicza się
czasu trwania urlopów macierzyńskich),

- zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych,

- którzy nie uczestniczyli w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku w zagranicznym: stażu, stypendium naukowym czy projekcie badawczym trwającym dłużej niż 6 miesięcy.


Zainteresowane osoby zapraszamy na strony Ministerstwa Nauki.

© od 2006 dla Sekcji Rytmu Serca PTK

Kontakt

Projekt, redakcja i hosting:

Poznaj 2KMM.