Archiwum

II edycja programu POLKARD

 

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność poinformować o rozpoczęciu realizacji II edycji programu wieloośrodkowej oceny efektów zdrowotnych i ekonomicznych implantacji kardiowertera/defibrylatora (ICD) serca u chorych zagrożonych naglą śmiercią sercową.

Program ten jest koordynowany przez Akademickie Centrum Kliniczne Akademii Medycznej w Gdańsku we współpracy z Sekcją Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2006-2008.

W roku 2006 planowana jest kontynuacja prac rozpoczętych w ubiegłym roku. Dotychczas udało nam się stworzyć bazę danych o ponad 3000 pacjentów i opracować na jej podstawie raport o „retrospektywnej” efektywności leczenia ICD. Obecnie chcemy uzupełnić, a później na bieżąco aktualizować powstałą bazę danych tak, aby stała się ona prowadzonym prospektywnie źródłem wiedzy o efektywności zastosowania ICD.

Gorąco zapraszam do współpracy wszystkie ośrodki dotychczas uczestniczące w projekcie oraz te, które chcą włączyć się w realizację nowej edycji programu.

Pod koniec października planowane jest spotkanie informacyjno-organizacyjne dla uczestników projektu. Dokładny termin i szczegóły dotyczące spotkania przekażę Państwu w najbliższych dniach.

Szczegóły dotyczące programu POLKARD dostępne są na stronie www.polkardweb.2kmm.pl.


Serdecznie pozdrawiam,

Andrzej Lubiński
Przewodniczący Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK

© od 2006 dla Sekcji Rytmu Serca PTK

Kontakt

Projekt, redakcja i hosting:

Poznaj 2KMM.