Archiwum

Spotkania naukowe Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK w 2007 roku

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,


Przesyłam w załaczeniu informacje na temat spotkań naukowych w 2007 roku. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na większości spotkań jest ograniczona ilość miejsc i decyduje kolejność zgłoszeń.

Poniżej program kursu dokształcającego "Niewydolność serca" w Międzylesiu, który polecam. Jednocześnie chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim wykonującym zawód pielęgiarki z okazji ich święta.


Pozdrawiam,
Ewa Molka

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa

Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


Informacja i program kursu dokształcającego "Niewydolność serca" w Międzylesiu:

Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923) zaprasza do uczestnictwa w KURSIE DOKSZTAŁCAJĄCYM Z ZAKRESU PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO - "Niewydolność serca".


TERMIN I ODPŁATNOŚĆ:

Termin realizacji edycji - 25-26.05.2007 w godz. 9.00-14.20.

Koszt kursu - 150 zł (możliwość dofinansowania przez WOIPiP w wysokości 100 zł).

Uczestnicy kursu otrzymują CERTYFIKAT.


DO ORGANIZATORA NALEŻY ZŁOŻYĆ:

1. Kartę zgłoszeniową uczestnictwa w kursie dokształcającym
2. Kserokopię dowodu wpłaty
3. Wniosek do WOIPiP o dofinansowanie
4. Podanie do dyrektora o oddelegowanie


WPŁATY:

Międzyleski Szpital Specjalistyczny
04-749 Warszawa
ul. Bursztynowa 2

Konto: PH PBK 38 1060 0076 0000 3210 0003 5877

W tytule wpłaty proszę umieścić: "Kardiologia dla Pielęgniarek - KURS"


KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Bliższe informacje można uzyskać u organizatora:

p. Wioletta Słobodzińska
tel. (0 22) 47-35-121 lub 47-35-173


PROGRAM KURSU:

25.05.2007 - CZWARTEK

09.00 - 09.45 - Niewydolność serca - patofizjologia
09.50 - 10.35 - Niewydolność serca - epidemiologia
10.40 - 11.25 - Niewydolność serca - objawy kliniczne - prof. Tomasz Pasierski
11.30 - 12.15 - Niewydolność serca - diagnostyka - prof. Tomasz Pasierski
12.15 - 12.45 - Przerwa na kawę
12.45 - 13.30 - Przewlekła niewydolność serca - leczenie farmakologiczne - dr Błażej Kozłowski
13.35 - 14.20 - Przewlekła niewydolność serca - leczenie farmakologiczne - dr Błażej Kozłowski


26.05.2007 - PIĄTEK

08.30 - 09.15 - Ostra niewydolność serca
09.20 - 10.10 - Niewydolność serca - leczenie resynchronizujące - dr M. Pytkowski
10.10 - 10.55 - Rola pielęgniarki w opiece nad chorym z niewydolnością serca - mgr Dorota Kaszuba
11.00 - 11.45 - Rola pielęgniarki w opiece nad chorym z niewydolnością serca - mgr Dorota Kaszuba
11.45 - 12.15 - Przerwa na kawę
12.15 - 13.00 - Jakość życia pacjentów z niewydolnością serca - mgr Magdalena Janusz-Jenczeń
13.05 - 13.45 - Przeszczepianie serca
13.45 - 14.00 - Podsumowanie kursu - mgr Dorota Kaszuba, prof. Tomasz Pasierski


Do pobrania:

Program spotkań naukowych na 2007 rok - dokument MS Word (308 Kb).

© od 2006 dla Sekcji Rytmu Serca PTK

Kontakt

Projekt, redakcja i hosting:

Poznaj 2KMM.