Archiwum

Zaproszenie do badania „Relax – ICD”

 

Główny badacz programu „Relax – ICD” dr Jean-Paul Schmid zaprasza polskie ośrodki do udziału w programie poświęconym ocenie wpływu rehabilitacji na jakość życia pacjentów z implantowanym kardiowerterem – defibrylatorem.

Problem rehabilitacji fizycznej i psychologicznej pacjentów z kardiowerterem – defibrylatorem serca jest w Polsce mało dostrzegany, chociaż jak mi się wydaje wdrożenie takich programów mogłoby mieć duże znaczenie dla pacjentów po zabiegach.

Badanie „Relax – ICD” ma nie tylko odpowiedzieć na ważne pytania kliniczne, ale równocześnie jest moim zdaniem okazją do wprowadzenia standardów opieki nad takimi pacjentami.

Dlatego zwróciłem się do Pana dr Jean-Paul Schmid’a z prośbą o możliwość włączenia polskich ośrodków.

Załączam list Pana dr Jean-Paul Schmid’a zapraszający do współpracy polskie ośrodki implantujące kardiowertery – defibrylatory serca.


dr hab. n. med. Andrzej Lubiński prof. nadzw. UM


Do pobrania:

List zapraszający do współpracy polskie ośrodki implantujące kardiowertery - dokument MS Word (24 Kb).
Clinical Trial: Protocol No. P-KARE-01
- dokument MS Word (48 Kb).

© od 2006 dla Sekcji Rytmu Serca PTK

Kontakt

Projekt, redakcja i hosting:

Poznaj 2KMM.