Archiwum

Program POLKARD „Szkolenie adeptów elektroterapii inwazyjnej” w 2007 roku

 

Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,


Mam przyjemność poinformować, że w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - POLKARD w roku 2007 kontynuowany będzie projekt szkolenia lekarzy w zakresie elektroterapii serca.

Szkolenie to będzie prowadzone na tych samych zasadach, co roku 2006. Mogą w nim brać udział lekarze z placówek dysponujących w swojej strukturze pracownią elektroterapii serca lub planujące jej utworzenia do 31 grudnia 2007 r.

Zajęcia odbywać się będą w wybranym przez uczestnika ośrodku elektroterapii posiadającym najwyższy poziom akredytacji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Szkolenie prowadzone będzie w następujących dziedzinach:

- Elektrofizjologia diagnostyczna (3 miejsca) - Adept w ramach szkolenia będzie miał możliwość wykonania i interpretacji 50 inwazyjnych badań elektrofizjologicznych

- Ablacja (3 miejsca) - Adept przeprowadzi samodzielnie 30 zabiegów ablacji

- Implantacja stymulatorów serca (5 miejsc) - Adept przeprowadzi 50 zabiegów implantacji stymulatorów serca

- Implantacja układów resynchronizujących (2 miejsca) - Adept przeprowadzi 15 zabiegów implantacji układów resynchronizujących

- Implantacja i programowanie kardiowerterów-defibrylatorów serca (6 miejsc) - Adept przeprowadzi 25 zabiegów implantacji oraz 60 badań kontrolnych pacjentów z ICD


Ponadto elementem szkolenia będzie kurs „Leczenie przy urzyciu wszczepialnych kardiowerterów/defibrylatorów serca” odbywający się w dniu poprzedzającym XVI Konferencję Sekcji Rytmu Serca PTK w Sopocie w dniu 13.06.2007 r.

Szkolenie zostanie zakończone zaliczeniem prowadzonym przez eksperta Sekcji Rytmu Serca odpowiedzialnego za daną dziedzinę. Adepci otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.

Udział w szkoleniu, podobnie jak w 2006 roku, jest bezpłatny, natomiast koszty oddelegowania pracownika pokrywa oferent ze środków własnych. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie szkolenia otrzymają wynagrodzenie z środków programu „POLKARD”. Informacje dodatkowe oraz wykaz niezbędnych dokumentów dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl i Sekcji Rytmu Serca PTK www.rytmserca.org.pl.

Termin składania zgłoszeń upływa dn. 04.06.2007 r.

Gorąco zachęcam wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w szkoleniu.


Serdecznie Pozdrawiam,
Andrzej Lubiński

© od 2006 dla Sekcji Rytmu Serca PTK

Kontakt

Projekt, redakcja i hosting:

Poznaj 2KMM.