Archiwum

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Sekcji z dn. 02.06.2005

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SEKCJI RYTMU SERCA KADENCJI 2004-2007
GDAŃSK 2.06.2005


W dniu 2.06.2005 odbyło się kolejne Zarządu Sekcji Rytmu Serca w składzie:

Dr hab. med. Andrzej Lubiński - przewodniczący
Prof. dr hab. med. Włodzimierz Kargul - poprzedni przewodniczący
Dr med. Przemysław Mitkowski - sekretarz
Prof. dr hab. med. Piotr Kułakowski - członek
Prof. dr hab. med. Andrzej Kutarski - członek
Prof. dr hab. med. Franciszek Walczak - członek
Prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza - skarbnik

W trakcie zebrania ustalono co następuje:

1. Zaproponowano włączenie do programu konferencji Sekcji w Szczecinie 2006 roku sesji dla pielęgniarek i techników (Piotr Kułakowski) oraz sesji dydaktycznej „Od ekg do elektrofizjologii” (Franciszek Walczak).

2. Przyjęto informację o wyniku finansowym konferencji w Jachrance.

3. Sprawozdanie z konferencji do druku w „Folia Cardiologica” przygotują Włodzimierz Kargul i Andrzej Lubiński.

4. Andrzej Kutarski zapoznał zebranych z przebiegiem warsztatów stymulatorowych w Mielnie/Koszalinie, w których wzięło udział 50 uczestników.

5. Przedstawiciele Zarządu Sekcji (Andrzej Lubiński i Włodzimierz Kargul) przygotowali projekt założeń do programu Polkard 2006-2009. Zgodnie z nimi większość środków ma służyć sfinansowaniu zakupów aparatury medycznej. Zakupy powinny być współfinansowane przez ośrodki. Zalecono, aby nie tworzyć nowych ośrodków a raczej doposażyć już istniejące, których liczba jest wystarczająca do zaspokojenia potrzeb, choć limity procedur nie pozwalają na pełne wykorzystanie już istniejących możliwości w tej dziedzinie. Do najważniejszych technik wymagających rozpowszechnienia w naszym kraju należą: nowe metody obrazowania wewnątrzsercowego echokardiografia wewnątrzsercowa, alternatywne metody ablacji. Wśród programów tematycznych najważniejsze znaczenie mają: ablacja migotania przedsionków, stymulacja resynchronizująca, kardiowertery-defibrylatory z opcją stymulacji resynchronizującej, defibrylacja zewnętrzna. Wyrażono zaniepokojenie unieważnieniem przetargów na realizację programów tematycznych.

6. Rozważono możliwość przyznania grantów na dofinansowanie udziału lekarzy w konferencjach zagranicznych. Pierwsze granty mogłyby być przyznane w roku 2006 i objęły by następujące konferencje: Heart Rate Society Annual Meeting, Congress of ESC Heart Rate Association i ewentualnie Cardiostim. O grant mógłby się ubiegać pierwszy autor pracy, który nie ukończył 36 roku życia. Dokładne zasady przyznawania grantów zostaną ustalone na jednym z kolejnych spotkań.

7. Rozważano ustanowienie stałej współpracy z wydawnictwem ViaMedica w organizacji konferencji sekcji.

8. Przewodniczący Sekcji zaapelował o zachęcanie koleżanek i kolegów do wstępowania do EHRA.

Na tym zakończono Posiedzenie.

Przewodniczący Sekcji Dr hab. med. Andrzej Lubiński
Sekretarz Sekcji Dr med. Przemysław Mitkowski

© od 2006 dla Sekcji Rytmu Serca PTK

Kontakt

Projekt, redakcja i hosting:

Poznaj 2KMM.