Archiwum

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Sekcji z dn. 28.06.2005

 

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SEKCJI RYTMU SERCA KADENCJI 2004-2007
PRAGA 28.06.2005

W dniu 28.06.2005 odbyło się kolejne Zarządu Sekcji Rytmu Serca w składzie:

Dr hab. med. Andrzej Lubiński - przewodniczący
Prof. dr hab. med. Włodzimierz Kargul - poprzedni przewodniczący
Dr med. Przemysław Mitkowski - sekretarz
Prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza - skarbnik
Prof. dr hab. med. Piotr Kułakowski - członek
Prof. dr hab. med. Andrzej Kutarski - członek

Nieobecny:
Prof. dr hab. med. Franciszek Walczak - członek

Zaproszony Gość:
Dr hab. Med. Jarosław Kaźmierczak

W trakcie zebrania:

1. Doc. Kaźmierczak przedstawił stan przygotowań do konferencji Sekcji w Szczecinie w dniach 8-10.06.2006 r. Obrady odbywać się będą w hotelu Radisson SAS, gdzie zakwaterowani będą również goście. Ponadto zarezerwowano noclegi w hotelach: Ibis, Rycerski, Campanille, i Neptun. Sesje będą prowadzone w hotelu Radisson w salach o następującej liczbie miejsc: 330, 220, 185, 100 i 40 Ponadto w razie konieczności można wykorzystać sale w hotelu Neptun (250 miejsc) i w budynku ZUS (250 miejsc). Ustalono, że w skład Komitetu Naukowego wejdzie Zarząd Sekcji oraz prof. Kornacewicz-Jach i doc. Kaźmierczak.

2. Ustalono termin zgłaszania streszczeń do dnia 15.03.2006. Postanowiono, że najlepsze prace powinny ukazać się w specjalnym numerze „Folia Cardiologica” lub w „Kardiologii Polskiej”.

3. Podjęto decyzję o zaproszeniu gości zagranicznych.

4. W związku ze zmianą nazwy sekcji postanowiono nanieść stosowne poprawki na logo.

5. W czasie spotkania powtórzono główne założenia programu Polkard 2006-2009, które zostały opracowane przez przedstawicieli Sekcji.

6. Andrzej Lubiński i Przemysław Mitkowski zobowiązali się do przygotowania regulaminu przyznawania indywidualnych umiejętności z zakresu elektrofizjologii. Postanowiono wzorować się na systemie EHRA. Zarząd Sekcji będzie wnioskował, aby uzyskanie indywidualnej akredytacji EHRA wiązało się automatycznie z uzyskaniem umiejętności z zakresu elektrofizjologii.

7. Sekcja będzie czyniła starania ponowne dopuszczenie do obrotu w Polsce leków: ajmalina, flekainid, izoprenalina. Dotychczasowe rejestracje tych leków straciły ważność, a uzyskanie nowych wiąże się ze znacznymi wydatkami firm farmaceutycznych. Wydatki te, wg firm nie zostaną skompensowane sprzedażą leków co czyni rejestrację nieopłacalną ze względów ekonomicznych.

Na tym zakończono Posiedzenie.

Dr hab. med. Andrzej Lubiński
Przewodniczący Sekcji

Dr med. Przemysław Mitkowski
Sekretarz Sekcji

© od 2006 dla Sekcji Rytmu Serca PTK

Kontakt

Projekt, redakcja i hosting:

Poznaj 2KMM.