Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Sekcją Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: