SEKCJA RYTMU SERCA

Misja

Zarząd

Historia Sekcji

Do pobrania:
Deklaracja członkowska
Plik MS Word
(DOC), 28 Kb

Misja

Sekcja Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej powstała w czasie Kadencji Zarządu Głównego PTK w latach 1973-1976 i działa w oparciu o statut PTK.

Za cel stawia sobie  pogłębianie wiedzy z zakresu zaburzeń rytmu serca oraz zaburzeń przewodzenia.

Sekcja Rytmu Serca skupia lekarzy specjalizujących się w leczeniu chorych z zaburzeniami rytmu i przewodzenia.


Cele główny Sekcja Rytmu realizuje poprzez:

- organizację konferencji naukowych (Konferencja Sekcji Rytmu Serca)

- organizację kursów oraz warsztatów szkoleniowych dotyczących poszczególnych technik leczenia
zaburzeń rytmu i przewodzenia (implantacja układów stymulujących, implantacja ICD, ablację)

- tworzenie standardów postępowania w leczeniu chorych z zaburzeniami rytmu i przewodzenia

- wspieranie badań medycznych i rejestrów z zakresu zaburzeń rytmu i przewodzenia

- współpracę z podobnymi organizacjami w Europie i na świecie

- upowszechnianie wiedzy o schorzeniach arytmicznych w polskim społeczeństwie

- promowanie rozwoju i finansowania (program Polkard) leczenia zaburzeń rytmu i przewodzenia w
kontaktach z agendami rządowymi

- współpracę z firmami i koncernami medycznymi w zakresie prowadzenia badań medycznych oraz rozwoju
nowych technologii.


W 2006 roku po raz pierwszy Sekcja koordynowała stypendia dla lekarzy kształcących się w zakresie leczenia/wykonywania metodą ablacji oraz w zakresie wszczepiania układów stymulujących/ICD.

Czasopismem Sekcji jest Folia Cardiologica.

© od 2006 dla Sekcji Rytmu Serca PTK

Kontakt

Projekt, redakcja i hosting:

Poznaj 2KMM.