Forum dyskusyjne

Zapraszamy do naszego forum dyskusyjnego. Korzystanie z forum możliwe jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników na zasadach opisanych w regulaminie forum.

Jeśli nie jesteś członkiem lub osobą związaną z Sekcją Rytmu Serca PTK skorzystaj z ogólnodostępnego forum dla pacjentów.


Wejdź na forum - kliknij tutaj.


Regulamin forum - podstawowe zasady i warunki korzystania z forum dyskusyjnego

Każdy użytkownik forum zobowiązuje się do zaakceptowania i przestrzegania Regulaminu od momentu zarejestrowania się na forum (zalogowanie się).

Forum dostępne jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Zarejestrowany użytkownik to użytkownik, który posiada zatwierdzone przez Administratora forum konto użytkownika forum. Użytkownik może założyć konto na forum samodzielnie - każde nowozałożone konto musi zostać zatwierdzone przez Administratora forum nim będzie można korzystać z tego konta.

Administracja Forum nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników forum.


I. Na forum zabrania się publikowania treści:

1. sprzecznych z polskim i międzynarodowym prawem

2. wulgaryzmów

3. obraźliwych i oszczerczych wobec innych, dyskryminujących grup wyznaniowe, religijne, etniczne, mniejszości narodowych, mniejszości seksualnych, rasowe

4. propagujących przemoc, w tym gloryfikujących faszyzm, hitleryzm, komunizm oraz idei/programów partii, organizacji uznanych za przestępcze

5. drastycznych, wywołujących przerażenie, niesmak

6. zawiązanych z pornografią

7. zachęcających lub pochwalających zażywanie środków odurzających

8. treści związanych z łamaniem praw autorskich


II. Na forum zabrania się umieszczania reklam i linków, po kliknięciu których autor otrzymuje profity. Obostrzenie to nie dotyczy sytuacji, gdzie podanie linku do strony www
pozwala na rozwiązanie problemu. W sprawie umieszczania reklam należy kontaktować się osobiście z właścicielami serwisu.

Powyższe ustalenia odnoszą się również do avatarów (ikon symbolizujących użytkowników forum), grafik, podpisów itp.

W szczególności zabrania się umieszczania reklam leków i innych środków farmakologicznych oraz ośrodków medycznych i innych podmiotów świadczących usługi medyczne.


III. Obowiązki użytkownika forum:

1. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią tzw. FAQ, czyli najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na te pytania

2. Użytkownik ma obowiązek poznać forum - zapoznać się z działami dostępnymi na forum oraz tematami w postaci przyklejonych czy ogłoszeń

3. Użytkownik zanim założy nowy temat ma obowiązek skorzystać z wyszukiwarki na forum i wyszukiwarki internetowej celem sprawdzenia, czy taki temat lub taka
treść już nie jest dostępna na forum

4. Użytkownikowi nie wolno zakładać tych samych tematów w różnych Działach, ani ich powielać

5. Użytkownik powinien nowy temat zakładać w odpowiednim dziale. Jeśli nie wie, który dział jest odpowiedni - może skontaktować się z moderatorem i poprosić o pomoc.
Tematy założone w nieodpowiednim dziale będą przenoszone

6. Użytkownik ma obowiązek tytułować tematy w sposób konkretny, bez zbędnych ozdobników w postaci wykrzykników etc. czy nic nie mówiących tytułach - "help", "pomocy",
"czy ktoś wie" itp

7. Użytkownik chcący dopisać ważne informacji czy dokonać poprawek w temacie poście powinien użyć opcji "edytuj"

8. Użytkownicy powinni wpisywać posty (kolejne wpisy do forum) zgodne z tematem dyskusji. Wszelkie posty nic nie wnoszące do tematu czy zbaczające z tematu będą
usuwane

9. Użytkownikom nie wolno zamieszczać na forum postów/tematów w sprawach prywatnych pomiędzy danymi użytkownikami czy osobami trzecimi, wszczynania kłótni,
zamieszczania prywatnej korespondencji. Od tego służą kanały prywatne jak komunikatory, maile, prywatne wiadomości "PM"

10. Użytkowników obowiązuje stosowanie netykiety i zasad dobrego wychowania w kontaktach między użytkownikami. Nie krytykuj, nie wyśmiewaj i nie poniżaj słownie
innych użytkowników. Przez szacunek dla innych, uzyskasz poszanowanie dla siebie. Traktuj innych tak, jakbyś chciał być traktowany przez nich.

11. Użytkownikowi nie wolno wstawiać do postów dużych grafik, długich linków, które powodują rozjeżdżanie się forum. Przy długich linkach stosuj tekst zastępczy
pomiędzy znacznikami [url=adres.www]tekst zastępczy[/url] przy dużych grafikach wstawiaj link do nich

12. Użytkownik ma obowiązek używania na forum polskiej pisowni i gramatyki. Posty/tematy napisane niezrozumiale, z rażącą ilością błędów ortograficznych będą
usuwane. Jeżeli zobaczysz błędy użyj opcji "edytuj" do ich poprawienia. Tematy/posty takie będą usuwane z forum


IV. Wystrzegaj się krytyki Administratorów i Moderatorów w kwestiach regulaminowych. Regulamin jest stworzony dla utrzymania porządku na Forum. Jeżeli czujesz się
pokrzywdzony w jakikolwiek sposób przez innego usera na forum - zgłoś to Moderatorowi lub Administratorowi. Wszelkie spory należy załatwiać poza forum używając do
tego celu "prywatnych wiadomości". Wszelkie tematy/posty pomijające tę drogę będą usuwane z forum.


V. Ograniczenia i kary.

1. Wszelkie tematy/posty niezgodne z regulaminem będą usuwane lub ich treść będzie modyfikowana przez Moderatorów i Administratorów

2. Moderator może:

- żądać zmiany tytułu tematu na konkretniejszy

- zmodyfikować tytuł tematu,

- zostawiać swoje notki przy ingerencji w treść posta usera forum,

- żądać od użytkownika zmiany treści łamiących regulamin,

- zwrócić uwagę/ostrzeżenie publiczne na forum lub na PM,

- zablokować czasowo temat do momentu wyjaśnienia wątpliwości;

3. Autor ma prawo:

- poprosić Moderatora o podanie motywów decyzji - do tego celu user może skorzystać z "prywatnej wiadomości" lub w inny sposób (komunikator, mail, itp.)

- w razie różnicy zdań moderator-użytkownik użytkownik ma prawo poprosić o interwencję Administratora - decyzja rozstrzygająca Administratora jest niepodważalna
i ostateczna

4. Użytkownicy, którzy nagminnie/celowo łamią powyższy regulamin, netykietę, zasady dobrego wychowania, ignorujący upomnienia Moderatorów, zamieszczający
obraźliwe tematy/posty zmierzające do wywoływania kłótni, powinni liczyć się z zablokowaniem dostępu do forum.


VI. Zabrania się kopiowania całości czy fragmentów powyższego regulaminu bez zgody Administracji Forum. Wszelkie sformułowania/podobieństwa w stosunku do innych
regulaminów dostępnych w siei są przypadkowe i nie zamierzone.


VII. Regulamin nie ma kształtu ostatecznego i może być modyfikowany przez Administrację Forum. O wszelkich zmianach użytkownicy będą informowani poprzez ogłoszenia
na forum.

© od 2006 dla Sekcji Rytmu Serca PTK

Kontakt

Projekt, redakcja i hosting:

Poznaj 2KMM.