Polecane w Internecie

     

Kardiologiczne towarzystwa naukowe:

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

American Heart Association (AHA)

American College of Cardiology (ACC)

European Society of Cardiology (ESC)

European Heart Rhythm Association (EHRA)

International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE)

The Heart Rhythm Society (dawniej NASPE)

Słowackie Towarzystwo Arytmii Serca

Belgian Working Group on Cardiac Pacing

Danish Working Group on Arrhythmias

Egyptian Society of Cardiology

French College of Pacing

Italian Association of Arrhythmias and Cardiac Pacing

Dutch Working Group on Cardiac Pacing

Norwegian Society of Cardiology

Spanish Society of Cardiology - Arrhythmia Section


Dla personelu pracowni elektrofizjologicznych:

EP Lab Digest


Wydawnictwa medyczne:

Esculap

Folia Cardiologica

Folia Cardiologica Excerpta

Internet. Serwis Med.

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska

Kardiol po Dyplomie

Kardiologia Polska

Medicus

Medycyna po Dyplomie

Medycyna Praktyczna

Menedżer Zdrowia

Postępy w Kardiologii Interwencyjnej

Acta Cardiologica

Am Heart Journal

Am J Cardiol

Annals of Noninvasive Electrocardiology

Cardiovasc Res

Circulation

Echocardiography

Eur J Heart Failure

EUROPACE

HEART

Heart Rhythm

InCirculation.Net

JAMA

Journ Cardiovasc Electrophysiol

Journal of the American College of Cardiology (JACC)

Med Sci Mon

MedScape

PACE

Progr Biomed Res

Timely Topics in Medicine

Kardiologia w Internecie:

British Cardiac Society

Arhythmia Alliance

Sudden Arrhythmia Death Syndromes Foundation

Pediatric Electrophysiology Society

Cardiac Electrophysiology Society

Celevland Clinic Heart Center

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

Ministerstwo Zdrowia - Polkard

Standardy ESC

Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

AMADEO Arrhythmias


Medycyna w Internecie:

PUB MED National Library of Medicine

MEDLINE

MedlinePlus

PubMed

InCirculation.net

LocatorPlus

Polski Informator Medyczny

Biblioteki Medyczne


Instytucje i organizacje:

Konsultant Krajowy ds. Kardiologii

CMKP

Nauka Polska (OPI)

KBN (nowy) - KBN (stary)

Ministerstwo Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia

Naczelna Izba Lekarska

Ratownictwo Medyczne


Ponadto:

Prawo i Zdrowie

St Jude Medical

Vitatron

Internetowy Serwis Medyczny

Słownik ONET

Internetowa encyklopedia leków 

Atlas anatomiczny (CT)

Biotronik

Medtronic

© od 2006 dla Sekcji Rytmu Serca PTK

Kontakt

Projekt, redakcja i hosting:

Poznaj 2KMM.