Programy i rejestry

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD

 

Informacje ogólne

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD dotyczy najważniejszego problemu zdrowia Polaków, czyli chorób sercowo-naczyniowych. Przedstawia projekt działań, w pierwszej edycji na lata 2003–2005, w drugiej na lata 2006-2008, w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, sytuacji sprzętowej, standardów opieki zdrowotnej oraz monitorowania zmian zachodzących w Polsce.

Celem głównym Programu jest utrzymanie tempa redukcji umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce, co najmniej na poziomie obserwowanym w latach 1990–2004. W latach 2003-2012 redukcja umieralności powinna przekroczyć 30% u osób poniżej 65 roku życia, tj. co najmniej 3% rocznie.

Tempo redukcji umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w ostatniej dekadzie XX wieku wynikało z podjętych działań w ramach Narodowego Programu Ochrony Serca oraz korzystnych zmian stylu życia i żywienia Polaków. Wstępna ocena zadań zrealizowanych w ramach Narodowego Programu POLKARD 2003-2005 wskazuje na realną możliwość kontynuowania osiągnięć z ubiegłej dekady.


Program kompleksowego rejestru i oceny postępowania w elektrokardiologii w ramach POLKARD

Program kompleksowego rejestru i oceny postępowania w elektrokardiologii realizowany jest w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2006-2008.

W ramach programu realizowane są cztery zadania:

1. Rejestr procedur elektroterapii w Polsce

2. Wieloośrodkowa ocena efektów zdrowotnych i ekonomicznych przezskórnej ablacji serca w leczeniu chorych z opornym na
farmakoterapię migotaniem przedsionków

3. Wieloośrodkowa ocena efektów zdrowotnych i ekonomicznych implantacji kardiowertera-defibrylatora (ICD) serca u chorych
zagrożonych nagłą śmiercią sercową

4. Wieloośrodkowa ocena efektów zdrowotnych i ekonomicznych stymulacji resynchronizującej serca (CRT) z i bez funkcji defibrylatora
dla leczenia chorych z zaawansowaną niewydolnością serca


Do pobrania

Opis działań na rok 2006 w ramach programu kompleksowego rejestru oceny i postępowania w elektrokardiologii
Plik MS Word (DOC), rozmiar 236 Kb

Harmonogram działań na rok 2006 w ramach programu kompleksowego rejestru i oceny postępowania w elektrokardiologii
Plik MS Word (DOC), rozmiar 76 Kb


W Internecie

Serwis internetowy programu POLKARD.
Serwis internetowy programu kompleksowego rejestru i oceny postępowania w elektrokardiologii w ramach POLKARD.

© od 2006 dla Sekcji Rytmu Serca PTK

Kontakt

Projekt, redakcja i hosting:

Poznaj 2KMM.