Programy i rejestry

Rejestr procedur elektroterapii

 

Tło

Współczesna medycyna oferuje coraz nowocześniejsze metody terapeutyczne. Tendencję tą obserwujemy również w dziedzinie elektrokardiologii, która jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin kardiologii.

Aby efektywnie wdrażać nowe programy zdrowotne niezbędne jest budowanie bazy wiedzy o skuteczności i efektywności ekonomicznej nowoczesnych procedur. Bazy takie funkcjonują w większości rozwiniętych krajów na świecie. Również w Polsce rozpoczęto już tworzenie takich baz.

W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie prac związanych z uzupełnienie i dalszym rozwojem „Ogólnopolskiego Rejestru Leczenia za pomocą elektroterapii”. Jest to kontynuacja prac zapoczątkowanych w ramach realizacji Programu Zdrowotnego POLKARD 2003-2005.


Cel zadania

Rejestracja zabiegów elektroterapii w zakresie:

- implantacji stymulatorów serca

- ablacji arytmii serca

- inwazyjnych badań elektrofizjologicznych


wykonywanych we wszystkich ośrodkach w kraju oraz opracowywanie danych, głównie dla Ministerstwa Zdrowia, Konsultanta Krajowego ds. Kardiologii oraz Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.


Opis

Podstawowym narzędziem realizacji zadania jest program komputerowy zainstalowany w większości polskich Ośrodków Elektroterapii. Rejestr został opracowany w ramach realizacji Programu Zdrowotnego POLKARD 2003-2005.

Program komputerowy Rejestru składa się z 2 części:

- aplikacji lokalnych z własnymi kodami dostępu, służących do wprowadzania danych w Ośrodkach Elektroterapii i przekazywania ich drogą elektroniczną do Centralnej
Bazy oraz przetwarzania własnych danych,

- aplikacji centralnej (Centralnej Bazy Danych) służącej do gromadzenia informacji ogólnopolskich ich ochrony i dalszego przetwarzania w wybranym zakresie.


Program komputerowy Rejestru jest dwujęzyczny (polski – angielski) a zakres zawartych w nim haseł predefiniowanych odpowiada wymaganiom systemu CARDS dla elektroterapii, pozwala też na opracowywanie kwestionariusza sprawozdawczego „Registry European Rhythm Association”.

Rejestr uwzględnia wszystkie rodzaje aktualnie wykonywanych zabiegów elektroterapii. Pozwala też na generowanie drukowanego Protokołu zabiegu dla pacjenta (wzór ujednolicony).

Opiekę nad Rejestrem (outsourcing) sprawuje firma zewnętrzna. Przekazywanie i gromadzenie danych jest zabezpieczone zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Program został zarejestrowany w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Formalnym Administratorem Rejestru jest SPSK 4 w Lublinie.

Dodatkowo w ramach rozwoju Rejestru, mając na celu ciągłe pozyskiwanie nowych ośrodków, planowane jest na rok 2007 wykonanie interfejsu, który umożliwi bezpośrednią rejestrację danych przesyłanych ze „Stanowiska pomiarowego z bazą danych IMPULS-BIS”. Umożliwi to bezpośrednią rejestrację danych pozyskiwanych od ośrodków stosujących urządzenia tego typu.


W Internecie

Informacje nt. rejestru w serwisie programu kompleksowego rejestru i oceny postępowania w elektrokardiologii w ramach POLKARD.

© od 2006 dla Sekcji Rytmu Serca PTK

Kontakt

Projekt, redakcja i hosting:

Poznaj 2KMM.