Programy i rejestry

Rejestr migotania przedsionków

 

Wieloośrodkowa ocena efektów zdrowotnych i ekonomicznych przezskórnej ablacji serca w leczeniu chorych z opornym na farmakoterapię migotaniem przedsionków.


Tło

Przezskórna ablacja przedsionków u chorych z migotaniem przedsionków opornym na leki antyarytmiczne to nowa metoda terapii wprowadzona w świecie w ostatnich kilku latach. W Polsce istnieje obecnie kilka zaawansowanych ośrodków elektroterapii, którym udało się wdrożyć te metody, jednak w większości doświadczenie pojedynczych ośrodków jest niewielkie.

Dlatego po raz pierwszy w naszym kraju podejmuje się próbę przeprowadzenia wieloośrodkowego rejestru, który pozwoli na ocenę skuteczności takiego postępowania, a w konsekwencji dalsze rozpowszechnianie tej metody terapeutycznej.


Cele zadania

1. Ocena, w systemie rejestru wieloośrodkowego, skuteczności nowej metody leczenia niefarmakologicznego przy pomocy przezskórnej ablacji przedsionka u chorych z objawowym migotaniem przedsionków, dla wypracowania właściwych dla polskiej specyfiki standardów zastosowania tych metod.

2. Przeprowadzenie analiz ekonomicznych i ocena efektywności zastosowania tej metody leczenia.


Opis

Badanie będzie miało charakter prospektywny. Rejestrem objęci będą wszyscy kolejni, poddawani zabiegowi ablacji pacjenci, którzy spełnią przygotowane wcześniej kryteria włączenia i wykluczenia.

Przewiduje się włączenie do rejestru ok. 200-250 chorych.

Badania zostaną przeprowadzone w 6 - 8 polskich ośrodkach elektrokardiologii, stosujących te nowoczesne, zaawansowane metody leczenia.

Okres badania pacjenta będzie wynosił 24 miesiące.

W ankietach badawczych zostaną zarejestrowane dane kliniczne i wyniki badań podczas wizyty wyjściowej (0) a następnie podczas kolejnych sześciu wizyt kontrolnych, które będą następowały kolejno w okresie 3,6,9,12,18,24 miesiącach po wizycie 0.

Dzięki zarejestrowaniu danych o pacjentach leczonych przy użyciu różnych technik zabiegowych możliwe będzie porównanie skuteczności tych technik oraz wypracowanie wskazań zabiegowych do ich stosowania.


Systemy informatyczne w zadaniu

Do sprawnego zrealizowania zadania przygotowano dedykowany system informatyczny, który ułatwia gromadzenie danych i monitorowanie przebiegu realizacji zadania. Pomaga też w opracowaniu statystycznym zgromadzonych danych.

Aby uruchomić system kliknij w ten link - Rejestr ablacji RAMP.
Korzystanie z systemu wymaga użycia indywidualnego identyfikatora (login) i hasła.

 

Statystyki rejestru

Aby zobaczyć aktualne statystyki rejestru kliknij tu: statystyki rejestru RAMP.


W Internecie

Informacje nt. rejestru w serwisie programu kompleksowego rejestru i oceny postępowania w elektrokardiologii w ramach POLKARD.

© od 2006 dla Sekcji Rytmu Serca PTK

Kontakt

Projekt, redakcja i hosting:

Poznaj 2KMM.