PIERWSZY KOMUNIKAT

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Z prawdziwą przyjemnością, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 1-ej Międzynarodowej Konferencji Jakość życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego organizowanej przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne-Sekcję Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej i Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu. Konferencja adresowana jest do lekarzy, pielęgniarek, techników medycznych, rehabilitatntów, psychologów oraz studentów, którzy zajmują się pacjentami z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Spotkanie będzie okazją do wspólnej wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat jakości życia.

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 11-12 czerwca 2010.

Krystyna Łoboz-Grudzień - Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Ewa Molka - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Izabella Uchmanowicz - Przewodnicząca Lokalnego Komitetu Organizacyjnego

Ważne terminy:

Strona internetowa Konferencji otwarta od 20 października 2009

Wcześniejsza rejestracja do 1 maja 2010

Termin przesyłania abstraktów 14 lutego 2010

Zamknięcie rejestracji 1 Czerwca 2010

Strona konferencji www.qualityoflife.pl

Istnieje możliwość wydruku pełnych prac zaakceptowanych, po wcześniejszej recenzji, w monografii (3pkt za autorstwo rozdziału w monografii w języku polskim oraz 7 pkt za pracę w języku angielskim: Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. Nr 205 poz. 1489))

© od 2006 dla Sekcji Rytmu Serca PTK

Kontakt

Projekt, redakcja i hosting:

Poznaj 2KMM.