Dla pacjentów

Badanie elektrofizjologiczne serca i zabieg ablacji

 

Co to jest badanie elektrofizjologiczne ?

Badanie elektrofizjologiczne jest inwazyjnym badaniem serca (wymagającym wprowadzenia do serca cewników), wykonywanym w celu dokładnego rozpoznania rodzaju arytmii.


Po co wykonywane jest badanie elektrofizjologiczne ?

Kierując się wynikiem uzyskanym podczas badania elektrofizjologicznego lekarz będzie w stanie dokładnie rozpoznać rodzaj arytmii na które cierpi pacjent. Dzięki temu możliwy będzie właściwy wybór sposobu leczenia – np.: leczenie za pomocą leków, implantacja rozrusznika serca lub kardiowertera-defibrylatora serca, albo też wykonanie zabiegu ablacji.


Na czym polega i jak przebiega badanie elektrofizjologiczne ?

Badanie elektrofizjologiczne przeprowadzane jest na specjalnej sali diagnostyczno-zabiegowej. Po wejściu na salę pacjent jest podłączany do szeregu urządzeń kontrolujących pracę serca i ciśnienie krwi. Okolice pachwin i szyi zostaną zdezynfekowane i przykryte jałowymi serwetami. Lekarz znieczula te miejsca, a następnie wprowadza do żył specjalne rurki zwane koszulkami. Liczba założonych koszulek może być różna (zazwyczaj od 1 do 5). Najczęściej wprowadzane są one przez żyły udowe oraz przez żyłę szyjną wewnętrzną. Następnie przez koszulki wprowadzane są cewniki, które pod kontrolą obrazu RTG są umieszczane w określonych miejscach w sercu. Cewniki połączone są z komputerem dzięki czemu lekarz dokona wielu różnych pomiarów parametrów elektrofizjologicznych serca pacjenta, umożliwiających dokładne określenie rodzaju zaburzeń rytmu. W czasie badania, w celu wywołania arytmii oraz wykonania pomiarów serce jest pobudzane do szybszej pracy, co zazwyczaj odczuwane jest przez pacjentów jako kołatanie lub szybkie bicie serca. Często w czasie badania podawane są różne leki w celu sprawdzenia ich wpływu na pracę serca. W niektórych przypadkach konieczne jest także krótkotrwałe znieczulenie ogólne w celu wykonania kardiowersji elektrycznej (przerwanie arytmii za pomocą defibrylatora). Przez cały okres badania elektrofizjologicznego pacjent jest przytomny i mże rozmawiać z lekarzem wykonującym badanie. Czas badania jest różny u różnych pacjentów. Zazwyczaj samo badanie elektrofizjologiczne (bez zabiegu ablacji) trwa od 1 do 3 godzin.


Jak przygotować się do badania elektrofizjologicznego ?

Przez 6 godzin przed badaniem nie można spożywać posiłków ani pić. Jednak jeśli pacjent zażywa jakieś leki na stałe, można je przyjąć popijając niewielką ilością wody. Jeśli pacjent przyjmuje leki antyarytmiczne, lekarz może poprosić pacjenta o nie przyjmowanie tych leków przez określony czas przed badaniem.

Przed badaniem należy dokładnie ogolić okolice obu pachwin – w tych miejscach wprowadzone zostaną koszulki a następnie cewniki.


Co to jest i na czym polega ablacja ?

Ablacja to inwazyjny zabieg przeprowadzany w celu zlikwidowania arytmii. Polega na wytworzeniu w sercu niewielkiej blizny (np.: w miejscu przebiegu tzw. drogi dodatkowej) uniemożliwiającej dalsze powstawanie arytmii. Dzięki temu w około 90% przypadków dochodzi do całkowitego usunięcie arytmii.


Jak przebiega zabieg ablacji ?

Ablacja przeprowadzana jest zazwyczaj bezpośrednio po wykonaniu badania elektrofizjologicznego. Jeden z cewników używanych podczas badania elektrofizjologicznego jest usuwany, a w na jego miejsce wprowadza się cewnik ablacyjny i umieszcza go w sercu. Następnie dzięki płynącemu przez cewnik prądowi o wysokiej częstotliwości dochodzi do jego nagrzania (do kilkudziesięciu stopni), czego efektem jest powstanie niewielkiej blizny w sercu. Do usunięcia arytmii niezbędne jest czasami wykonanie kilku blizn. Podobnie jak badanie elektrofizjologiczne tak i ablacja przeprowadzana jest u przytomnego pacjenta. Zabieg jest zazwyczaj niebolesny, choć niektórzy pacjenci odczuwają przemijające uczucie ciepła w okolicy serca. Czas trwania ablacji jest bardzo zmienny może trwać (nie licząc poprzedzającego badania elektrofizjologicznego) od kilkudziesięciu minut do kilku godzin.


Jakie powikłania zdarzają się podczas badania elektrofizjologicznego i ablacji ?

Powikłania towarzyszące badaniu elektrofizjologicznemu i ablacji zdarzają się stosunkowo rzadko. Możliwe powikłania mogą dotyczyć miejsca wprowadzania cewników – pachwin lub szyi (np.: siniak, krwiak), lub związane są bezpośrednio z sercem. Te ostanie zdarzają się bardzo rzadko, ale mogą być groźne (należą do nich np.: uszkodzenie zastawek, perforacja serca lub wytworzenie bloku przedsionkowo-komorowego z koniecznością implantacji rozrusznika serca).


Informacje dodatkowe

Niektóre pomiary parametrów elektrofizjologicznych dokonane podczas badania mogą być wykorzystane do opracowań naukowych (np.: prac doktorskich, artykułów w prasie naukowej). Nie wiąże się to z ujawnieniem danych osobowych pacjenta, może jednak nieco przedłużyć badanie. Pacjent może nie zgodzić się na wykorzystanie tych danych.


Do pobrania

Badanie elektrofizjologiczne i zabieg ablacji
Plik MS Word (DOC), rozmiar 164 Kb

Ablacja przezskórna - informacje ogólne
Plik MS Word (DOC), rozmiar 24 Kb

O migotaniu przedsionków - materiał w j. angielskim
Plik Adobe Acrobat Reader (PDF) w serwisie http://www.atrialfibrillation.com/

O ablacji - materiał w j. angielskim
Plik Adobe Acrobat Reader (PDF) w serwisie http://www.atrialfibrillation.com/


W Internecie

Informacja dla pacjentów na temat ablacji przygotowana przez I Klinikę Kardiologii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Interesująca strona z informacjami dla pacjentów na temat zaburzeń rytmu serca, ablacji, defibrylatorów i stymulatorów serca.
Elementarz stałej elektrostymulacji serca (autor: S. Karczmarewicz).

Gdzie się leczyć?

Przedstawiamy listę akredytowanych ośrodków elektroterapii w Polsce.

Znajdż najbliższy Twojemu miejscu zamieszkania ośrodek elektroterapii - kliknij w poniższy link.

Ośrodki elektroterapii.

© od 2006 dla Sekcji Rytmu Serca PTK

Kontakt

Projekt, redakcja i hosting:

Poznaj 2KMM.