Search for:

Zabieg wszczepienia kardiowertera-defibrylatora – rekonwalescencja i powikłania

Jest to zabieg chirurgiczny, podczas którego wszczepialny kardiowerter-defibrylator jest chirurgicznie umieszczany pod skórą klatki piersiowej. Zazwyczaj urządzenie to służy do monitorowania rytmu serca i wykrywania zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca.

Jak przebiega zabieg wszczepienia kardiowerter-defibrylatora?

Urządzenie jest wszczepiane w pobliżu serca podczas zabiegu chirurgicznego. ICD w sposób ciągły monitoruje, czy w jego otoczeniu nie występują nieprawidłowe lub niebezpieczne rytmy, takie jak migotanie przedsionków (AF) czy częstoskurcz komorowy/migotanie komór (V-tach/F). W przypadku wystąpienia arytmii ICD przywraca prawidłowy rytm serca poprzez wyładowanie impulsu elektrycznego, który przywraca prawidłowe bicie serca.

Czy są jakieś przeciwwskazania do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora?

Wszczepialny kardiowerter-defibrylator to urządzenie, które może zapobiec nagłej śmierci w wyniku zatrzymania akcji serca. Zabieg ten przynosi wiele korzyści, ale wiąże się też z pewnym ryzykiem, takim jak możliwość zakażenia lub odłączenia elektrody, a także ryzyko przepływu prądu przez ciało w razie przypadkowego wstrząsu.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wszczepienia ICD jest występowanie innych czynników mogących prowadzić do nagłego zatrzymania krążenia, takich jak cukrzyca czy niekontrolowane nadciśnienie tętnicze.

Czy są jakieś powikłania po zabiegu wszczepienia kardiowerter-defibrylatora?

Tak. Istnieje wiele zagrożeń i powikłań, które mogą wystąpić po operacji wszczepienia kardiowertera-defibrylatora. Najczęstszym powikłaniem jest zakażenie, które zwykle wymaga ponownego otwarcia miejsca operacji w celu odprowadzenia ropy lub innego zakażonego materiału z tego obszaru, aby usunąć stan zapalny wywołany przez bakterie zamieszkujące miejsce nacięcia.

Ponadto istnieje ryzyko urazu podczas operacji kardiochirurgicznych (klatki piersiowej), ponieważ ten rodzaj procedur charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem śmiertelności, jeśli nie zostaną wykonane prawidłowo.

Ile trwa rekonwalescencja po zabiegu?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Czas rekonwalescencji zależy od rodzaju zabiegu, np. wszczepienie ICD trwa zwykle około trzech godzin, a wszczepienie stymulatora – od 2 do 5 godzin. W zależności od powodzenia zabiegu pacjent może wymagać pozostania w szpitalu na noc lub dłużej, w zależności od indywidualnych potrzeb.