Search for:

Ablacja serca – Podstawowe informacje

Ablacja serca jest zabiegiem stosowanym w leczeniu chorób serca. Serce jest bardzo złożonym narządem i istnieje wiele czynników, które mogą spowodować jego niewydolność. Pacjent cierpiący na niewydolność serca może mieć nagły spadek ciśnienia krwi i przepływu krwi, powodujący zatrzymanie bicia serca.

Co to jest i na czym polega ablacja serca?

Ablacja serca to zabieg chirurgiczny służący do usunięcia lewej komory serca. Jest to krytyczna procedura, którą można wykonać w sytuacjach awaryjnych i wymaga natychmiastowej uwagi.

Serce to najważniejszy organ w ciele. Musimy dbać o to, by było zdrowe i silne. Ablacja oznacza usunięcie części serca, aby mogło ono ponownie prawidłowo funkcjonować.

Jak przebiega zabieg ablacji serca?

Ablacja serca to zabieg wykonywany u pacjentów w celu leczenia niewydolności serca. Polega na użyciu cewnika, który jest wprowadzany do serca i używany do usuwania krwi z serca, a następnie ponownie wprowadzany do ciała.

Ablacja serca to zabieg, który zmniejsza rozmiar serca poprzez wszczepienie do serca niewielkiej ilości cewnika uwalniającego lek (DCE). DCE jest wprowadzany przez nacięcie w ścianie klatki piersiowej i pozostaje tam przez około pięć minut. DCE blokuje przepływ krwi do serca i powoduje jego rozszerzenie, zmniejszając w ten sposób jego rozmiar.

Jakie powikłania zdarzają się podczas ablacji serca?

Obecnie powszechnie stosuje się ablację serca w leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków (AF) i napadowym częstoskurczem przedsionkowym (PAT). Jednak nadal istnieje szereg komplikacji, które mogą wystąpić podczas tej procedury.

Najważniejszym powikłaniem jest konieczność ponownego rozgrzania po ablacji, która w zależności od stanu pacjenta może trwać od kilku godzin do kilku dni. Może to powodować szereg problemów, takich jak ból w klatce piersiowej, dyskomfort w klatce piersiowej, a nawet śmierć, jeśli nie zostanie szybko leczona. Problem w tym, że te powikłania często nie są dostrzegane przez pacjentów i ich rodziny, dopóki nie doświadczyli już wielu, ponieważ wcześniej nie byli świadomi swojego stanu.