Search for:

Elektrokardiografia w praktyce

Elektrokardiografia (EKG) to proces pomiaru i zapisu aktywności elektrycznej serca żywego organizmu. EKG stosuje się w diagnostyce klinicznej, do określania zaburzeń rytmu serca, takich jak migotanie przedsionków lub zespół Wolffa-Parkinsona-White’a, do oceny zawału serca i hipokaliemii w sytuacjach nagłych, do monitorowania trendów czynności układu krążenia w czasie za pomocą monitorowania holterowskiego.

Co to jest Elektrokardiografia?

Elektrokardiografia, w skrócie EKG, to badanie polegające na obliczaniu aktywności elektrycznej serca w czasie. Informacje uzyskane podczas tego badania mogą być pomocne w diagnozowaniu problemów kardiologicznych i innych chorób mięśnia sercowego. Badanie to jest znane od 1912 roku, ale nie było powszechnie akceptowane aż do 1952 roku, kiedy to wzrosła liczba nowych badań potwierdzających jego skuteczność jako narzędzia diagnostycznego.

Elektrokardiografia (EKG) – Wskazania i przeciwwskazania

EKG jest badaniem służącym do oceny aktywności elektrycznej serca wynikającej z jego skurczu. Może być wskazane w przypadku kardiomiopatii, zawału serca i innych zaburzeń pracy serca, takich jak arytmie i zaburzenia przewodzenia. EKG nie zawsze jest wymagane do rozpoznania tych schorzeń, ale pozwala uzyskać więcej informacji o stanie zdrowia osoby badanej.

Przeciwwskazania obejmują pacjentów z rozrusznikiem serca lub wszczepialnym kardiowerterem-defibrylatorem (ICD), którzy przeszli operację mogącą powodować ryzyko krwawienia z powodu terapii przeciwzakrzepowej warfaryną lub heparynami.

Elektrokardiografia a choroby serca

Elektrokardiografia jest wykorzystywana do diagnozowania zaburzeń i problemów związanych z sercem. Jednak ze względu na złożoność EKG i wiele czynników ryzyka, które można wykryć za jego pomocą, lekarze zazwyczaj potrzebują kardiologa do interpretacji lub postawienia diagnozy. Czasami elektrokardiogram może wykazać nieprawidłowości u osoby, która nie ma żadnych objawów; takie wyniki nazywane są „przypadkowym wykryciem”.

Elektrokardiografia (EKG) – Interpretacja zapisu

Elektrokardiografia (EKG) to technika rejestrowania aktywności elektrycznej serca. EKG dostarcza ważnych informacji na temat prawidłowego lub nieprawidłowego funkcjonowania serca i może wykryć pewne rodzaje nieprawidłowości w jego rytmie, a także problemy z przewodzeniem, które mogą prowadzić do arytmii i innych potencjalnie śmiertelnych schorzeń, takich jak choroba wieńcowa. Interpretacja elektrokardiogramu dzieli się na dwie ogólne kategorie:

  • Ocena zmienności krótkoterminowej – określenie, czy występują jakiekolwiek zmiany pomiędzy kolejnymi zapisami;
  • Analiza trendów długoterminowych – badanie zapisów w czasie pod kątem potencjalnych sygnałów ostrzegawczych.

Elektrokardiografia (EKG) – Rodzaje zapisów

Elektrokardiografia (EKG) to proces rejestracji sygnałów elektrycznych z serca. Sygnał EKG może wykazać:

  • bradyarytmię
  • Tachyarytmie lub bradyarytmie, które nie wynikają z użycia stymulatora serca
  • Parasystole, inny rodzaj ekstrasystolii.
  • U niektórych osób występuje stan zwany zespołem Wolffa-Parkinsona White’a, który powoduje nieprawidłowy obraz w EKG.