Search for:

Kardiowerter-defibrylator: podstawowe informacje

Kardiowerter-defibrylator (ICD) to urządzenie wszczepiane w klatkę piersiową w celu korygowania zagrażających życiu arytmii serca. Najczęściej spotykany typ ICD to wszczepialny kardiowerter-defibrylator, który monitoruje i rozpoznaje zaburzenia rytmu serca lub epizody omdlenia, a następnie leczy je za pomocą wstrząsów elektrycznych przywracających prawidłowy rytm.

Co to jest ICD?

ICD to skrót od słowa kardiowerter-defibrylator (ang. implantable cardioverter defibrillator).

Jeśli serce nie bije w sposób regularny lub całkowicie ustaje, defibrylator kardiowerterem próbuje przywrócić jego prawidłowy rytm. Osoba, która doświadczyła omdlenia lub była bliska śmierci, może potrzebować wszczepienia kardiowertera-

Jak działa kardiowerter-defibrylator?

Kardiowerter-defibrylator to urządzenie stosowane w leczeniu nieprawidłowego rytmu serca. Wysyła on łagodne impulsy elektryczne przez klatkę piersiową do serca, próbując przywrócić prawidłowy rytm. Bardzo szybkie lub chaotyczne bicie serca (częstoskurcz komorowy) może spowodować nagłą śmierć, jeśli nie zostanie natychmiast wyleczone.

Osoby z nieregularnym rytmem serca, np. po przebytym niedawno migotaniu komór, powinny zawsze nosić ICD, Osoby z nieregularnym sercem, np. po niedawnym migotaniu komór, powinny zawsze nosić ICD, ponieważ bez leczenia epizody te mogą być śmiertelne.

Kiedy wszczepia się kardiowerter-defibrylator?

Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora jest zalecane u pacjentów, u których wystąpił jeden lub więcej epizodów migotania komór (rodzaj nieprawidłowego rytmu serca). Dokładny czas i pilność zabiegu zależą od historii choroby pacjenta.

W przypadku nagłej utraty przytomności lekarz może zalecić wykonanie zabiegu w trybie pilnym, w którym wszczepione urządzenie zostanie użyte do przywrócenia prawidłowego rytmu serca, zanim dojdzie do poważnych uszkodzeń. W mniej pilnych przypadkach konieczne może być odczekanie kilku miesięcy od ostatniego epizodu, aż ustabilizuje się on bez nawrotów; jeśli tak się stanie, w tym czasie można wykonać zabieg chirurgiczny.

Przeciwwskazania do stosowania kardiowertera-defibrylatora

Zastosowanie kardiowertera-defibrylatora może nie być właściwe w następujących okolicznościach:

  • U pacjenta występują wady anatomiczne, które uniemożliwiają umieszczenie urządzenia.
  • Częstość akcji komór jest większa niż 250 uderzeń na minutę w spoczynku lub podczas wysiłku, a leki antyarytmiczne nie są w stanie jej kontrolować. W takiej sytuacji przed rozważeniem wszczepienia urządzenia należy zastosować leczenie elektrowstrząsami, ponieważ u większości pacjentów nieleczona arytmia zagraża życiu.