Search for:

Zaburzenia rytmu serca – objawy, leczenie, zapobieganie

Zaburzenia rytmu serca, takie jak migotanie przedsionków (AF), są spowodowane nieregularnym lub szybkim biciem serca. Istnieje bezpośrednia zależność między ciężkością arytmii a możliwością wystąpienia objawów.

Jakie są objawy zaburzeń rytmu serca?

Objawy zaburzeń rytmu serca zależą od ich rodzaju i nasilenia. Niektóre osoby nie mają żadnych objawów, podczas gdy u innych mogą wystąpić zaburzenia rytmu snu lub zwiększone zmęczenie. W ciężkich przypadkach ciśnienie krwi wzrasta, ponieważ bicie serca staje się szybsze, a między uderzeniami występują nieregularności – niektóre z nich z przerwami, kiedy do mózgu nie dociera wystarczająca ilość tlenu.

Jakie są przyczyny zaburzeń rytmu serca?

Przyczyny zaburzeń rytmu serca różnią się w zależności od ich rodzaju. U niektórych osób może występować stan zwany zespołem Wolffa-Parkinsona-White’a, który jest spowodowany dodatkową ścieżką elektryczną w sercu, co prowadzi do problemów z szybkim rytmem, takich jak tachykardia lub migotanie przedsionków. Inni mogą mieć prostsze przypadki, wymagające jedynie leczenia farmakologicznego i zmiany stylu życia, np. unikania kofeiny i alkoholu, w celu obniżenia wysokiego ciśnienia krwi.

Zaburzenia rytmu serca – Wpływ na życie codzienne

W przypadku rozpoznania zaburzeń rytmu serca ważne jest, aby wiedzieć, w jaki sposób stan ten wpłynie i może wpłynąć na codzienne życie. Niektóre osoby z tego typu problemem medycznym będą miały ograniczone możliwości wykonywania czynności fizycznych, będą odczuwać zmiany nastroju lub zmęczenie. Mogą również wystąpić takie objawy, jak ból w klatce piersiowej, duszności, zawroty głowy lub omdlenia, które mogą wymagać interwencji personelu ratunkowego.

Zaburzenia rytmu serca – Leczenie zachowawcze

Zaburzenia rytmu serca (HRD) to grupa chorób serca, w których impuls elektryczny sterujący pracą serca jest nieprawidłowy. Należą do nich arytmia i dysrytmia, które mogą prowadzić do nagłego zatrzymania krążenia lub innych poważnych konsekwencji.

Leczenie zachowawcze: Zazwyczaj nie jest konieczne stosowanie leków, aby móc długo żyć z chorobą serca, ale w niektórych przypadkach konieczne może być zastosowanie terapii farmakologicznej, a także zmiana stylu życia, np. dieta, regularne ćwiczenia fizyczne i rzucenie palenia. Leki są zwykle przepisywane przez lekarza po dokładnej obserwacji objawów lub podczas badań przepływu krwi przez organizm, takich jak echokardiogram.

Zaburzenia rytmu serca – Leczenie farmakologiczne

Najczęściej stosowanymi lekami farmakologicznymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca są amiodaron, dizopiramid i prokainamid. Leki te działają poprzez stabilizację układu przewodzenia elektrycznego serca i poprawę jego częstości lub kurczliwości. Innym lekiem stosowanym do regulacji nieprawidłowych rytmów jest siarczan chinidyny, który hamuje kanały sodowe w błonie komórkowej mięśnia sercowego, które kontrolują pobudliwość i spowalniają impulsy w komórkach mięśnia sercowego.